HEM 2481 Tjørring Kirke_Beretning

Museum Midtjylland
Herning Museum modtog i 1982 en del flint der var opsamlet af en privat. De følgende år 1983-1986 foretog museet prøvegravninger og udgravninger i området foranlediget af kirkegårdsudvidelse og byggemodning. Fundene dateredes til ældre stenalders Maglemose- til Ertebøllekultur samt enkelte fund fra yngre stenalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.