MKH1651_Hvinderupgård_Beretning

Mette Sørensen & Signe Lützau Pedersen
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2009 af gårdsanlæg dateret til sen yngre germansk jernalder til tidlig middelalder. Fra yngre germansk jernalder er kun afdækket dele af en en gård bestående af nord/sydorienterede økonomibygninger i fem faser. Fra vikingetid er afdækket et hovedhus med krumme langvægge. Hertil hører en enskibet økonomibygning. Endelig er afdækket flere tværremshuse med rette vægforløb og et udskudshus med svagt krumme vægge typologisk dateret til 1150-1250. Huset har vognport mod øst...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.