HEM 3567 Søvej II_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioderne 15.- 19. januar og 2.-5. februar 1999 prøvegravning og ud mindre udgravning på den nordlige del af Brande Omfartsvej, samt på et stort bassinområde nord for vejen på i alt 2050m2. Herved fremkom fire steder med spredte stolpehuller fra oldtid og nyere tid. På overfladen var opsamlet skår, der antageligt var fra jernalderen, samt en smule bearbejdet flint.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.