OBM3646_et. 4. Beretning for forundersøgelse

Michael Lundø Jakobsen, Maria Lauridsen, Morten Bille & Jesper Hansen
Ved forundersøgelse af 34.000 m2 fremkom massive bebyggelsesspor fra jernalder og enkelte urnegrave, samt muligvis bebyggelsesspor fra neolitikum.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.