OBM4909_beretning

Maria Lauridsen
I forbindelse med byggeri fremkom dele af et kogegrubefelt med 52 afdækkede kogegruber inden for et areal på 260 m².
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.