Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Skæve kirkegård 2010

Henriette Rensbro
Kirkegårdens nordøst hjørne er en udvidelse fra nyere tid, som aldrig har været anvendt til begravelser. Udenfor diget er udgravet en kogegrube. I forbindelse med anlæggelse af ny materialeplads kunne det, trods mange forstyrrende trærødder, iagttages, at der næppe har været anlægsspor i det 200 m2 store område. Et løsfundet keramikskår kan ikke dateres.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.