SJM 247 - Beretning for mindre forundersøgelse

Troels Bo Jensen
I forbindelse med planlagt anlæggelse af jordvarmeanlæg på adressen Vester Vedsted Byvej 9, Vester Vedsted, 6760 Ribe, blev der foretaget en mindre forundersøgelse af det berørte område. Ved forundersøgelsen blev der fundet bebyggelsesspor, med bevarede kulturlag, som ud fra den fundne keramik kunne dateres til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Området med bebyggelsesspor og kulturlag blev friholdt for anlægsarbejder, mens det øvrige blev frigivet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.