HAM 4574 Bispeparken V - Beretning

Klaus Hirsch & Henning Nielsen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af et areal på 700 m2. Herved blev der fundet enkelte bopladslevn fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder. Herudover fremkom et lille ét-skibet hus, formodentligt en økonomibygning til en gård, fra tidlig middelalder. Endelig fremkom to aflange tørreovne/hørgruber fra nyere tid. Undersøgelsen blev foretaget forud for nyudstykning af boligområdet "Bispeparken" i Ulkebøl.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.