SJM 614 - beretning for større forundersøgelse

Troels Bo Jensen
Forundersøgelse af område forud for en udvikling af et nyt større boligområde. Områdets sydlige del indeholdt flere grøfter og en del stolpehuller, som kan knyttes til en større germanertidsbebyggelse umiddelbart vest for det aktuelle område. Grundet kraftig bevoksning var det dog ikke muligt at erkende konstruktioner eller afklare det præcise omfang af anlæg, hvorfor en egentlig undersøgelse ønskes hvis området skal frigives.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.