Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af

Stine Jæger Hoff & Thit Birk Petersen
Ved den arkæologiske forundersøgelse af et samlet ca. 7 km langt og 4 meter bredt kloaktracé løbende fra Ønslev til Orehoved blev der registeret bebyggelsesspor i form af mulige hegnsforløb, gruber, stolpehuller og kulturlag. De fundne anlæg kan udskilles som 11 separate lokaliteter, som fordeler sig over stort set hele den 7 km lange strækning. Fundtætheden er dog størst oppe på den nordligste del af tracéet i området omkring Orehoved. Der er ikke fundet nogle...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.