HBV 1446 Beretning

Britt Petersen & Per Ethelberg
I forbindelse med nedlægning af ny naturgasledning (Ellund-Egtved) forundersøgte Museum Sønderjylland det berørte areal. I forundersøgelsen fremkom anlægsaktivitet, og derfor foretog Museet på Sønderskov en systematisk undersøgelse på området i august og september 2011. Her fremkom 24 stolpehuller/mulige stolpehuller, ni tilhørende et 3-skibet hus, typologisk dateret til yngre bronzealder, hvilket også bekræftes af keramikken fundet i to af huset stolpehuller. Desuden fremkom 32 gruber/mulige gruber, hvoraf 18 er kogestensgruber, og et fyldskifte. Seks kogestensgruber blev...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.