Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af

Stine Jæger Hoff
I forbindelse med overvågning af renoveringen af vandledningen indenfor den middelalderlige bykerne i Stubbekøbing blev der påtruffet kulturhistoriske levn. Levnene omfatter affaldslag samt vejlag dateret til renæssance eller nyere tid.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.