FHM5137 Viborgvej, Tilst

Johan Laurits Borberg, J. B. Skovby, Henrik Skousen & Lise Hein Pedersen
Ved undersøgelsen blev der lokaliseret en enkelt treskibet konstruktion med fire sæt tagbærende stolper, som skønnes at datere sig til yngre bronzealder eller ældre færromersk jernalder. Envidere blev der undersøgt 21 gruber, hvoraf en kan dateres til yngre stenalders tragtbægerkultur, og en kan dateres til yngre bronzealder eller ældre førromersk jernalder. Begge dateringer baseres på den keramik, der er fundet i anlæggene. Der er også undersøgt en brønd, der ligreledes ved keramikfund dateres til samme...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.