VSM G326, Mammen SØ. Prøvegravningsrapport

M. Mikkelsen
Rapport fra en begrænset indledende prøvegravning af i alt ca. 8 ha. forud for dybdepløjning i forbindelse med privat skovrejsninger. I dele af området omfattende boplasspor fra (yngre) bronzealder og evt. yngre romersk/germansk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.