VSM G110 Mammen Porsbjerg

P. Jensen & M. Mikkelsen
Ved en udgravning blev fundet treskibede (hus I og IIB) og tre toskibede huse (hus IIa, III og IV) (sb. 43), samt nord herfor et område med mange ild/kogegruber (sb. 71). De fleste huse (hus I, IIA, III og IV) har med sikkerhed forsænkning, formodentlig i østenderne. Husenes datering er sandsynligvis senneolitikum eller ældre bronzealder per I (-II). Ild/kogegruberne kan have samme datering, men kan også høre til en yngre fase af bronzealderen og i...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.