Ellekilde

Rune Iversen & Anne B. Hansen
Den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Skole i Torslunde Landsby var foranlediget af en udstykning af arealet til parcelhusgrunde. Den egentlige udgravningen fandt sted i efteråret 2007 og var en opfølgning på forundersøgelsens resultater fra sommeren samme år. Undersøgelsen dækkede et udgravningsfelt på 2.700 m2, og omfattede primært registrering samt udgravning af samlet 30 grave eller rester af grave, der for de flestes vedkommende lå placeret i en halvcirkel rundt om gravpladsens ældste og centrale grav...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.