HEM 3537 Borup I_Beretning 1998

, , Hans Rostholm & Søren Timm Christensen
Herning Museum foretog i forbindelse med anlæggelsen af Brande omfartsvej en arkæologisk undersøgelse i perioden 11/8 til 17/8-1998. Det berørte område udgjorde ca. 15000 m2. Der blev der anlagt i alt 7 søgegrøfter. Desuden udvidedes søgegrøfterne 2 steder til små felter. Der blev i alt afgravet ca. 4200 m2. Ved udgravningen fandtes 3 huse, 2 kogegruber samt en række mindre fyldskifter. Husene 5 og 26 betegnes som langhuse, mens hus 41 var så dårligt bevaret,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.