HEM 2720 Toftlund_Beretning

Museum Midtjylland
Herning Museum foretog i perioden 28.-29. august 1985 en mindre undersøgelse i forbindelse med anlæg af cykelsti mellem Ikast og Isenvad. Der konstateredes 3 ødelagte ildsteder eller kogegruber og udgravedes en grube med kværn og skår fra germansk jernalder. Der er antageligt skår fra 4 forskellige lerkar.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.