VSM G068 Beretning

Mette Iversen
Ved en udgravning af en overpløjet gravhøj (130716-51) fandtes ingen spor efter højen, men der fandtes en tidligneolitisk jordfæstegrav (af Konenshøj-type?) med godt 350 ravperler samt enkelte lerkarskår. Graven dateres til mellem eller evt. sen tidligneolitikum.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.