Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af

Stine Jæger Hoff &
I forbindelse med overvågning af renoveringen af vandledning indenfor den middelalderlige bykerne i Nysted blev der påtruffet historiske levn. Levnene omfatter vejlag, brolægninger, affaldslag samt en mulig brønd. De registrerede levn kan dateres til 16-1700-tallet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.