Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Suldrup kirkegård 1993

B. Als Hansen
Den 8. sept. besøgte NM Suldrup kirke, hvor fundamenterne af det nedrevne våbenhus ved skibets nordside var fremdraget. Murermesteren havde med stor omhu frilagt toppen af fundamentet samt rester af det nederste munkestensskifte af gule sten. Murtykkelsen har været ca. 60 cm - svarende til to sten (+fuge). Midt for nordmuren lå en stor flad sten, der formentlig har været tærskel i våbenhusdøren.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.