MKH 1773 - Langholtgård III - Beretning

Kathrine Moberg Riis
Beretning over arkæologisk undersøgelse af fire områder på 272m2 , 263m2, 547 m2 og 1950 m2 - tilsammen 3033 m2 i erhvervsparken "Nordic Synergy Park". Undersøgelsen resulterede i fund af 12 huskonstruktioner, der typologisk kan dateres til førromersk jernalder. Resultat af C14-datering understøtter denne datering. Der fremkom også flere gruber med fund fra samme tidsperiode, samt fra ældre romersk jernalder. Bebyggelsen synes at være afgrænset mod nord, vest og øst, men ikke mod syd, hvor...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.