VSM 09760 Beretning

M. Mikkelsen & A.V. Amundsen
Ved udgravningerne undersøgtes seks sikre og ét muligt treskibet langhus, et formodet firestolpeanlæg, mere end 10 formodede tostolpean-læg, nogle ild-/kogegruber og enkelte andre anlægsspor. Der blev kun gjort få fund. Det foreslås, at der er spor efter mindst fire faser af en gård fra yngre bronzealder. I to af faserne kan der være en ’dobbeltgård’
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.