Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Eskilstrup til statsfængsel med fund af aktivitetsspor fra oldtiden

Stine Jæger Hoff & Thit Birk Petersen
Ved den arkæologiske forundersøgelse af et tracé på ca. 4,5 km løbende fra Eskilstrup over Ovstrup til det kommende statsfængsel nord for Gundslevmagle blev der registreret bebyggelsesspor i form af kogestensgruber, gruber, kulturlag og stolpehuller. De fundne bebyggelsesspor er dateret til oldtid og tilhører to selvstændige lokaliteter.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.