Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Sønder Felding kirke 2007

Hans Mikkelsen
Der synes at være tale om uensartede jordbundsforhold i området mellem lågen og tårnet. De udførte prøvehuller viser umiddelbart, at denne fyldjord sandsynligvis kan fjernes uden at man vil støde på arkæologisk interessante ting ? selv om de udførte prøvehuller naturligvis ikke kan være dækkende for hele området
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.