HAM 5213 Vollerup Markvej II - Beretning 2012

Andre Matthissen
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for en udvidelse af gasnet i mellem Egtved og Ellund, nordøst for landsbyen Vollerup.Det samlede udgravnings areal var 1156 m2 og var fodrelt på 3 felter. Ved udgravning blev der erkendt fire staklader, syv treskibet langhuse, en grøft og to rammehuse. Langhusene er dateret til ældre jernalder og rammehusene til yngre bronzealder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.