Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af

Stine Jæger Hoff
Den arkæologiske forundersøgelse forud for anlæggelsen af en ny dagligvarebutik i Tømmergade i Nakskov blev foretaget i form af en overvågning af gravningen af fundamentet. Byggearealet har været intensivt bebygget, og der blev ikke registreret levn efter jordfaste fortidsminder i den omrodede fyld af gytje og ler. Der fremkom dog et glaseret skår af 1600-tals keramik, hvilket stemmer godt overens med Nakskovs befæstnings sidste bygningsfase omkring 1650. Hvis byvolden eller voldgraven har ligget inden for...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.