HAM 5214 Vollerup Markvej III - Beretning 2012

Andre Matthissen
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for en udvidelse af gasnet, mellem Egtved og Ellund, nordøst for landsbyen Vollerup. Der blev udgravet et 1837 m2 stort felt indenfor naturgastraceet. Ved udgravningen kom der fire staklader, syv 3-skibede huse, et flet hegn og muligvis et saddeltagshegn. Ud fra hustypologi og og keramikken kan pladsen dateres til førromersk og romersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.