HAM 4660 Vollerup Øst II - Beretning 2008

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusudstykning øst for Vollerup. Undersøgelsen omfattede 1400 m2, der blev afdækket et vådområde og spredte stolpehuller. Der kunne ikke dokumenteres et aktivitetsområde eller hustomter fra senneolitikum og ældre bronzealder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.