SJM 578 - beretning for slutundersøgelse

Troels Bo Jensen
Udgravning af 1,1 ha forud for byggemodning. Fund af bebyggelsesspor i form af huse, gruber og kogestensgruber fra yngre bronzealder-tidlig førromersk jernalder. Der fandtes yderligere artspor i en forsænkning, samt øst-vest gående udaterede vejspor.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.