MKH 1757 Bastrupsminde - Beretning

Silke Eisenschmidt
Beretning over arkæologisk udgravning af fire ud af fem påviste områder fra den arkæologiske prøvegravning. Et vestligt felt på 4300 m2 med spor efter en urnegravplads er af bygherre blevet insitu-bevaret. De øvrige felter på henholdsvis 400, 3230 og 6860 m2 med arkæologiske levn blev undersøgt. Herved påvistes: Stolperækker fra yngre stenalder - yngre bronzealder; I alt seks langhuse fra bronzealder (C14: 1300-800 f.Kr); En samlingsplads med tre rækker af rektangulære kogegruber fra yngre bronzealder...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.