HAM 5155 Stamplund - Beretning 2011

Erling Mario Madsen & Per Ethelberg
Beretning over arkæologisk undersøgelse 2011. Undersøgelsen blev foranlediget af anlæggelsen af en ny gasledning parallet med den gamle fra Ellund til Egtved. I den forbindelse blev der undersøgt et område på 725 m2 ved Stamplund. Herved blev der fundet en boplads fra ældre bronzealder (1800 f.kr. - 1000 f.kr.). På bopladsen blev det fundet et aktivitetsområde bestående af en stor aktivitetsgrube og et antal bopladsgruber og stolpehuller, hvori et af stolpehullerne blev fundet en fragmenteret...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.