beretning

, , , & Mads Runge
Arkæologisk overvågning af nedrivning af bygning nær fredet fortidsminde (runddysse F3415:3). Ved nedrivningen fremkom ingen spor efter dyssen og der skete ingen forstyrrelse på fortidsmindet ved jordarbejdet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.