KHM 2718 Basager 2

Kulturhistorisk Museum Randers & Esben Kannegaard
Forud for byggemodningen af et parcelhusområde ved Harridslev nordøst for Randers undersøgte Kulturhistorisk museum Randers arealet. Der fremkom kun enkelte sikre forhistoriske anlæg, i alt fire kogestensgruber og tre gruber. Ud fra keramikken kunne anlæggene dateres til førromersk jernalder. Det blev ikke skønnet, at der var belæg for en egentlig udgravning i området.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.