HAM 5530 Felsbæk Møllesø - Beretning

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk overvågning og undersøgelse: I forbindelse med gravning af et nyt bæk-løb vest om Felsbæk Møllesø, fandtes en række kraftige tilspidsede nedhamrede firkantstolper med notgange samt brede lodretstående spunsplanker herimellem. Fundene fremkom i forbindelse med gennembrydning af et dige vest for møllesøen på stedet hvor diget afgrænser møllesøen og en lavning NV for denne. Det kunne se ud som om de to parallelle rækker spunsninger har dannet basis for den efterfølgende digeopbygning hen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.