Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Granslev kirkegård september 2008.

Henriette Rensbro
Ved udgravning til ny graverbygning i kirkegårdens NØ hjørne blev påtruffet 15 grave med velbevarede skeletter. Gravene formodes at være fra 1800-tallet. Der blev ikke fundet spor i undergrunden efter grøfter, stolpehuller el. lign.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.