VSM 09357 Musikbørnehaven Beretning

Sidsel Wåhlin
På baggrund af en mindre prøvegravning, hvor der blev fundet spor efter et langhus m.v. blev der foretaget en mindre udgravning. Herved afdækkedes og undersøgtes et treskibet langhus med fire sæt tagstolper samt indgange og mulige vægskillerum, et 4-stolpeanlæg og en formodet råstofgrube med bopladsaffald, deriblandt en del daterbar keramik. Det foreslås, at der er tale om et samlet gårdskompleks, der ud fra hustype og keramik i råstofgruben dateres til ældre førromersk jernalder, og den...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.