HAM4751_Klosterbjerg_I_Beretning

Mette Sørensen, Per Ethelberg, Jørgen Holm, Pernille Kruse & Lene Heidemann Lutz
Beretning over arkæologisk udgravningen i 2009 af et 3500 m2 stort område ved Klosterbjerg I, blev udført forud for bygningen af motorvejsstrækningen mellem Kliplev og Sønderborg. Ved forundersøgelsen var der blevet fundet bopladsspor i form af stolpehuller og gruber med keramik fra ældre jernalder. Ved selve udgravningen blev der dog hverken fundet egentlige konstruktioner eller andre væsentlige fortidsminder, og det blev derfor hurtigt besluttet at lukke udgravningen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.