MKH 1746 Vamdrup Mølle - Beretning

Mads Leen Jensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse i forbindelse med udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland, bestilt af Energinet.dk. Ved Vester Vamdrup, ved Vamdrup Mølle, (gastracee st. 75.800) fremkom sporene efter en omfattende bebyggelse fra yngre romersk til ældre germansk jernalder, bestående af mindst fire gårde i flere faser. (4.-6. årh. e. Kr.). Et 4015 m2 stort felt inden for traceet blev undersøgt. Bebyggelsen fortsætter både vest og øst udenfor det undersøgte areal.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.