MLF00331 Ønslev-Eskilstrup fjernvarmetracé

Kasper Høhling Søsted & Stine Jæger Hoff
Den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracéet forløbende fra Nordbyen over Ønslev til Eskilstrup afslørede arkæologiske levn to steder på strækningen. Syd for Kraghave blev der fundet bebyggelsesspor, som tilhører flere tidsperioder fra stenalder-middelalder, bl.a. et treskibet langhus samt et formodet hegnsforløb. Vest for Ønslev Kirke blev der desuden fundet flintafslag, hvilket vidner om, at der også her har været aktivitet i oldtiden.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.