Beretning for overvågningen af muldafrømning forud for opførelsen kartoffelcentral ved Skovnæs, Maribo

Bjørnar Måge
I forbindelse med overvågning af muldafrømningen af anlægsarealet til en nye kartoffelcentral fremkom to kogestensgruber og en trækulsplet. Endvidere fandtes ægenden af en sleben økse fra mellemneolitikum.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.