MKH 1745 Hessellod I og II - Beretning

Mads Leen Jensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse i forbindelse med udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland, bestilt af Energinet.dk. Ved Hessellod (gastracee st. 72.195) syd for Vamdrup, fremkom sporene efter i alt fem jordgravede teglovne fra begyndelsen af 1800-tallet. To udgravningsfelter blev etableret i forbindelse med undersøgelsen af ovnene (Hessellod I = Felt I, Hessellod II = Felt II)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.