MLF00658 Ellebækgård IX - Beretning for arkæologisk udgravning af bosættelsesspor fra senneolitikum

Stine Jæger Hoff
På et ca. 2.000 m2 stort areal blev der registreret bosættelsesspor i form af et større kulturlag med aktiviteter inden for flintproduktion og skindbearbejdning samt gruber og stolpehuller. Bosættelsessporene er dateret til senneolitikum og tilhører et større kompleks, som foruden almindelige bosættelser også består af specialiserede værksteds- samt offerpladser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.