Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af

Stine Jæger Hoff, Bjørnar Måge, Stine Jæger Hoff & Anders Rasmussen
Ved den arkæologiske forundersøgelse af omkring 1 km tilkørselsvej og 5 mølletomter fremkom der mod syd bebyggelsesspor bestående af bl.a. et langhus, et mindre hus samt over en strækning på 25 m et dobbelthegn. Bebyggelsessporene er trolig fra romersk jernalder. I den nordlige del af området blev der vest for mølle 2 fundet flintredskaber og –afslag, som indikerer, at der også har været en stenalderboplads på stedet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.