HAM4761_Bremsmaj_Beretning

Pernille Kruse, Jørgen Holm, Lene Heidemann Lutz, Per Ethelberg & Mette Nissen
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2008 af et område på ca. 3300 m2, i forbindelse med motorvejsstrækningen mellem Kliplev og Sønderborg, hvor der blev fundet en boplads med seks huse såvel som to hegn, økonomibygninger og andre bopladsspor fra førromersk jernalder og ældre romersk jernalder, dvs. fra 2. århundrede f.Kr. til 1. århundrede e.Kr. Bebyggelsen hører til i Over Jerstal-kredsen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.