HAM 5327 Havgård - Beretning

Anders Hartvig
Beretning over arkæologisk undersøgelse i forbindelse med BaneDanmarks dobbeltbesporing af banen mellem Vojens og Vamdrup. Et godt 1500 m2 stort område fordelt på to felter indenfor projekttraceet blev udgravet. I nordfeltet afdækkedes vestenden af et treskibet langhus med tilhørende aktivitetsområde med lertagningsgruber. Datering til slutningen af førromersk jernalder eller begyndelsen af ældre romersk jernalder. I sydfeltet afdækkedes østenden af et treskibet langhus med to byggefaser. Huset er 5 meter mod nord afgrænset af en hegnsgrøft...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.