VSM G765 Søhuset Beretning

J. Hjermind & Jesper Hjermind
I et område mellem Ll. Sct. Mikkels Gade/Riddergade og Søndersø er fundet betydelige spor af mid-delalderlig aktivitet. Det drejer sig om fundamentsrester fra en senmiddelalderlig kælder med mulig latrin, samt om forskellige former for affaldsdeponering. Der var på området et større antal affaldsgru-ber fra hele middelalderen, samt to naturlige slugter eller erosionskløfter, der har løbet ned mod søen, og som er fyldt op i middelalderen og i nyere tid. Herudover fandtes udsmidslag fra 1300-tallet fra...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.