Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke 2009.

Hans Mikkelsen
Kirkens alter opbygget i munkesten har været væsentligt større end det nuværende – i alt 82 cm bred, 127 cm høj og 152 cm lang. I de to hjørner mellem triumfmur og skibets ydermure ses langs murene et stort antal natursten, som stammer enten fra murenes fundamenter, eller fra en muret bænk. Mod nord ses rester af fundament til døbefont? og mod syd muligvis et fundament til et sidealter.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.