Beretning for MLF00635

Kasper H. Søsted & Marie Brinch
Udgravning af et ca. 2 hektar stort areal forud for anlæggelsen af en omfartsvej øst om Nykøbing Falster. Ved udgravningen blev fundet i alt tre bygningskonstruktioner, der formentlig repræsenterer en enkel bebyggelse med et kronologisk spænd fra yngre bronzealder til ældre førromersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.