FHM 4001 / OBM 7383 - Beretning

& Andersen N.H
Sarup Gamle Skole XII (SGSXII) blev ved en serie kampagner undersøgt i sensomrene i årene 1997 til 1999. Herved blev afdækket 3.320 m2. På lokaliteten blev frilagt spor fra mange forhistoriske perioder – brommekultur, maglemosekultur, ertebøllekultur, tidlig og sen del af tragtbægerkulturens tid samt fra sen del af bronzealderen. Ved udgravningen blev der fundet nogle hidtil ukendte anlægstyper, bl.a.: stolpeindhegnet barkæranlæg med dyssetomt, række af systemgrave fra sarupanlæg med stenlægninger og minidysse, to systemgrøfter fra...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.